Wednesday, January 06, 2010

Tahun 2010

Tahun 2010 satu lembaran baru. Panitia seni visual akan berusaha dengan lebih baik untuk memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran seni visual. Panitia juga akan menaik muat gambar projek seni yang telah dihasilkan oleh pelajar untuk tatapan umum.

No comments: