Monday, December 26, 2011

PENGHASILAN SENI VISUAL

Sekolah Menengah1. Penghasilan Seni Visual

Murid berpeluang mengaplikasikan kefahaman dalam penghasilan kerja seni berdasarkan asas seni reka dengan pelbagai alat dan bahan serta teknik. Murid juga dilatih memberatkan pernyataan idea ber kaitan diri, masyarakat dan negara dalam berkarya.

Bidang Penghasilan Seni Visual:

a) Asas Seni Reka
• Unsur Seni
• Prinsip Rekaan
b) Seni Halus
c) Komunikasi Visual
d) Reka Bentuk
e) Kraf Tradisional dan Dimensi Baru

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

Bidang ini memberi peluang murid membuat kajian pemahaman terhadap hasil seni dalam budaya tempatan
dan negara lain. Kajian perbandingan boleh dibuat untuk memperlihatkan pemikiran kritis dan kreatif semasa
melakukan sesi apresiasi dan kritikan seni.

a. Perkembangan Seni Visual di Malaysia
• Seni Halus
• Kraf Tradisional dan Pr ibumi
b. Peralatan
c. Alat Permainan
d. Seni Bina
e. Kenderaan
f. Pakaian
g. Perhiasan
 
 
Sekolah Menengah


1. Penghasilan Seni Visual

Bidang ini memberi peluang mengaplikasikan kefahaman dalam penghasilan kerja seni berdasarkan asas seni reka dengan pelbagai teknik.

Bidang Penghasilan Seni Visual:

a) Asas Seni Reka
• Unsur Seni – garisan, rupa, bentuk, ruang, jalinan dan warna
• Prinsip Rekaan – harmoni, penegasan, imbangan,kontra,  irama & pergerakan, kepelbagaian dan kesatuan.
b) Seni Halus – lukisan, catan, arca dan cetakan
c) Komunikasi Visual – reka bentuk grafik dan multimedia.
d) Reka Bentuk – reka bentuk industri, reka bentuk persekitaran (hiasan dalaman dan lanskap)
e) Kraf Tradisional dan Dimensi Baru – tembikar/seramik, batik, ukiran kayu, anyaman, tenunan dan tekat

2. Sejarah dan Apresiasi Seni Visual

a) Perkembangan Seni Visual di Malaysia
• Seni Halus – Gerakan Seni Halus, pelukis, penghasilan dan sumbangan
• Kraf Tradisional dan Pribumi – tokoh, penghasilan dan sumbangan
b) Peralatan – senjata dan domestik
c) Alat Permainan – gasing, w au dan alat muzik tradisional
d) Seni Bina – kediaman, masjid, wakaf, gerbang, makam dan taman
e) Kenderaan – darat, laut atau sungai
f) Pakaian – baju kurung, baju Melayu, baju Kedah, baju Cekak Musang
g) Perhiasan – hiasan kepala, hiasan leher, hiasan tangan, hiasan kaki dan hiasan pinggang

No comments: