Monday, December 26, 2011

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN GURU

STRATEGI-STRATEGI PENGAJARAN GURU

• Menggalak, menghormati idea-idea, menggalakkan fikiran bebas murid dan menerima autonomi serta initiatif murid.
• Membantu murid memperoleh identiti intelek dan memupuk perasaan hak milik (ow nership) mereka sendiri.
• Menggunakan data mentah dan sumber-sumber asas bersama dengan manipulatif-manipulatif, bahan-bahan interaktif dan fizikal.
• Menggunakan terminologi kognitif seperti ‘klasifikasi’,‘analisis’, ‘meramal’ dan ‘mencipta’ dengan berleluasa bila hendak merangkakan sesuatu tugas.
• Membenarkan murid memberi sambutan kepada pelajaran gerakan (drive lesson), mengalik strategi-strategi yang bersifat ajaran atau bimbingan serta mengubah kandungan pelajaran.
• Menggalak murid terlibat dalam dialog dengan guru dan sesama rakan dan membina pengetahuan personal.
• Menggalak murid membuat siasatan melalui soalan-soalan yang penuh dengan fikiran (thoughtful) dan tidak terhad (open-ended) .
• Melibatkan murid dalam pengalaman yang akan mencabar atau bercanggah dengan hipotesis-hipotesis permulaan mereka dan menggalakkan perbincangan serta belajar daripada kesilapan diri.
• Memberi peluang kepada mur id berfikir bagi membina hubungan-hubungan dan mencipta metafora-metafora antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sedia ada.
• Menekankan pembelajaran berpusatkan murid melalui konsep-konsep pendedahan, ramalan, penyelidikan serta penyiasatan.
• Mencungkil pengetahuan sedia ada murid mengenai sesuatu konsep.
• Pengajaran guru harus diseimbangkan dengan pengetahuan sedia ada murid.

No comments: